Ferie z Poradnią

W dniach 28.01.2019 i 5.02.2019 odbyły się zajęcia arteterapii dla dzieci w wieku 6 i 13 lat. Udział w warsztatach był okazją do kreatywnego spędzenia czasu. Uczestnicy rozbudzali swoją wrażliwość plastyczną oraz doskonalili zdolności manualne. Zajęcia zorganizowali logopedzi Justyna Czerniak i…

Ferie z Poradnią

W dniach 29 – 31.01.2019r. odbyły się warsztaty umiejętności interpersonalnych dla uczniów młodzieży. Udział w treningu był okazją do rozwijania umiejętności inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, uważnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej oraz zwiększenia adaptacji społecznej. Warsztaty…

Ferie z Poradnią

W dniach 07-08.02.2019r. odbyły się warsztaty umiejętności spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej (gry planszowe) dla uczniów z niepełnosprawnością z kl. IV-VI.  Uczniowie mieli możliwość rozwijania zdolności do organizowania czasu wolnego, planowania. Rozwijali także umiejętności społeczne, koncentrację uwagi, pamięć oraz…

Posts navigation