Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadania programu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na mocy Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Ostrołęka realizuje zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, pełniąc jednocześnie w naszym mieście rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

Do szczegółowych zadań ośrodka należą:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzenie akcji informacyjnych,
  • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może:

 1. Udzielać kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
 2. Zapewnieniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związana z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb.
 3. Zapewnieniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Program „Za życiem” realizowany będzie przez 4 lata (2018-2021) – zadanie finansowane z budżetu państwa wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.