Najmłodsi

Oferta dla dzieci...

Dzieci

Uczniowie

Oferta dla młodzieży...

Młodzież

Gimnazjum

Oferta dla rodziców...

Rodzice

Rodzice

Oferta dla nauczycieli...    

Nauczyciele

Start
Zaproszenie dla dzieci na zajęcia "Sprawne rączki" PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy dzieci 5-6-letnie na bezpłatne zajęcia grupowe usprawniające rękę i doskonalące umiejętności grafomotoryczne „Sprawne rączki”.

Zajęcia mają na celu:

  • usprawnianie motoryki dużej i małej,
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
  • kształtowanie prawidłowej postawy podczas rysowania i pisania,
  • pobudzanie motywacji do czynności grafomotorycznych,
  • kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego i regulowanie napięcia mięśniowego,
  • kształtowanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania

Spotkania: 1 x w tygodniu, w czwartki, o godz. 16.00.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć  26.02.2015r.

Miejsce zajęć: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce

Zapisy telefoniczne pod nr tel. 029 760 45 36

Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

 
Zaproszenie na spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych oraz zainteresowanych wychowawców na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego 2015r. o godzinie 9.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce.

Temat spotkania:  Budowanie klimatu wzajemnej współpracy i nabywanie umiejętności wychowawczych przydatnych w doskonaleniu relacji rodzic - wychowawca - dziecko.

Wioletta Nowicka-Masztalerz Dyrektor PP-P, pedagog

Katarzyna Łada psycholog

 
Zaproszenie na spotkanie Drukuj Email

W imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej serdecznie zapraszam na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Grupy Edukacyjno-Wspierającej.

Termin spotkania jest zaplanowany na 17 II 2015 r. godzina 16:30. Osoba prowadząca – Dorota Żebrowska.
Temat przewodni spotkania:

„Abc zachowań trudnych – jak zapobiegać i zmniejszać częstotliwość występowania”.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z sekretariatem poradni w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu – tel.  29 7604536

koordynator Zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr   Dorota Żebrowska

 
Szkoła dla rodziców - zaproszenie PDF Drukuj Email

W dniu 15.01.2015r. (czwartek) o godz. 16.30  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza Rodziców do udziału w kolejnym cyklu zajęć:
 „SZKOŁA DLA RODZICÓW”
czyli
Jak mówić żeby dzieci nas słuchały,
jak słuchać żeby do nas mówiły.

Zajęcia przeznaczone dla rodziców, wychowawców i nauczycieli pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić obie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole.

Treści programowe:
1. Komunikacja pomiędzy rodzicem a dzieckiem – jej znaczenie w rozwoju dziecka oraz wczesnej profilaktyce zachowań ryzykownych.
2. Uczucia ich rodzaje i dynamika. Rozpoznawanie uczuć, aktywne słuchanie, pomaganie dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.
3. Granice – jak je stawiać, by zachować szacunek wobec siebie i dziecka, a równocześnie wyrabiać w nim samodyscyplinę.
4. Sposoby zachęcania dziecka do współpracy, czyli osiąganie dobrowolnej zgody dziecka na podjęcie oczekiwanego przez wychowawcę działania lub zaniechanie zachowania nieakceptowanego.
5. Problematyka kary w wychowaniu, jej funkcje: oczekiwania a rzeczywistość. Jak odróżniać karę od konsekwencji?
6. Drogi rozwiązywania konfliktów i problemów.
7. Samodzielność jako istotny czynnik dojrzewania; sposoby zachęcania dziecka do samodzielności.
8. Dostrzeganie faktów i zachowań pozytywnych – metodą uwalania dziecka od  grania roli i stymulowania pożądanych zmian w zachowaniu.
9. Problematyka chwalenia: jak chwalić, by pochwała stanowiła zachętę do rozwoju i samodzielności. Pochwała opisowa.

Metoda i forma realizacji:  Zajęcia mają charakter warsztatów.

W trakcie pojawiają się elementy mini wykładu wprowadzającego w nowy temat. Dominują aktywne formy pracy: drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu. Przewidywany cykl: 8 – 10 spotkań.

Miejsce: sala konferencyjna na parterze Poradni ul. Oświatowa 1.

Serdecznie zapraszamy

 

 
Życzenia Noworoczne PDF Drukuj Email

 


Strona 1 z 4