Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zdjęcie przedstawia bukiet żółtych kwiatów frezji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. Ten dzień ma przypominać wszystkim mieszkańcom Ziemi, jak ważne jest wzajemne zrozumienie, szacunek dla odmiennego pochodzenia, języka, religii czy poglądów.

Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka rozpoczyna się stwierdzeniem, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. Obdarowani rozumem i sumieniem powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa.

W Deklaracji państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

 • Respektowanie cudzych praw i cudzej własności.
 • Uznanie i akceptacja różnic indywidualnych.
 • Umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych.
 • Docenianie rozmaitości kultur.
 • Otwarcie na cudze myśli i filozofię.
 • Ciekawość i nieodrzucanie nieznanego. Uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Stawaniu się bardziej tolerancyjnym człowiekiem sprzyjają następujące wskazówki:

 • Słuchaj argumentów, bądź otwarty na opinie inne niż własne.
 • Nie osądzaj i nie oceniaj. Wykaż odrobinę ciekawości na nowe i nieznane dla Ciebie sprawy.
 • Zmień swoje uprzedzenia, zaakceptuj ważność innego stylu bycia, wyglądu lub poglądów.
 • Uświadom sobie swoje błędy i niedoskonałość niektórych życiowych wizji.
 • Nie narzucaj innym swoich poglądów.
 • Akceptuj stanowiska innych, nawet jeśli początkowo ich nie podzielasz.
 • Bądź cierpliwy wobec innych i wobec siebie.
 • Pracuj nad empatią i rozumieniem innych ludzi.
 • Zrozum, że Twoje wizje nie są obiektywne, mogą być nawet bardzo stronnicze.
 • Odrzuć negatywne i pełne uprzedzeń myślenie o ludziach innego koloru skóry, orientacji seksualnej, poglądów politycznych itd.
 • Przyjmij postawę otwartego i aktywnego słuchania.
 • Pytaj, wykaż zainteresowanie, poznaj nieznany Ci świat drugiego człowieka.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji wpisuje się w Kampanię 19 dni.

Autor: Katarzyna Łada – psycholog