Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zdjęcie przedstawia baner Kampanii 19 dni przeciwko przemocy z wicerunkiem dziecka i sloganem kampanii.

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych w ramach Kampanii 19 dni

W dniu 6 listopada w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży odbyło się spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce: Pani Anna Wysocka – kierownik Ośrodka, Pani Marzena Leonarska – pedagog i Pani Maja Wiśniewska – prawnik. Prelegentki w pierwszej części zapoznały zebrane osoby z przepisami, które weszły w życie z dniem 22 czerwca 2023 r. Zmieniają one terminologię stosowaną w ustawie – pojęcie „przemoc w rodzinie” zostało zastąpione pojęciem „przemoc domowa”.

Zmiana ta zapewnia stosowne spojrzenie na jednostkę doświadczającą przemocy, a nie rodzinę jako taką, w której przemoc występuje. Zarówno osobami doświadczającymi przemocy w związkach bliskich, jak i jej sprawcami są bowiem konkretne indywidualne osoby, a jej przyczyną nie są dysfunkcje rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Konwencja stambulska określa przemoc domową jako wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające się w rodzinie/gospodarstwie domowym, lub między byłymi/obecnymi małżonkami, lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą bądź dzielili miejsce zamieszkania, czy też nie.

Podczas spotkania zwrócono uwagę, że omawiana nowelizacja rozszerza również dotychczasowe formy przemocy domowej o dwie kolejne, tj. przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc, a także zakres podmiotowego zastosowania ustawy. Krąg osób, na które będą oddziaływać jej zmienione przepisy, został rozszerzony między innymi: o byłego małżonka, byłego partnera/inną osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej czy fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

W drugiej części metodą warsztatową przeanalizowano nowe druki Niebieskich Kart. Zaakcentowano jak prawidłowo wypełniać część A, by po przekazaniu przewodniczącemu właściwego zespołu interdyscyplinarnego usprawnić jego pracę, a następnie by mogła powstać grupa diagnostyczno-pomocowa skoncentrowana na kolejnych częściach NK.

Prelegentkom i obecnym dziękujemy za ważne spotkanie.

Obowiązujące akty prawne - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023

Autor: Sylwia Krawczyk, Katarzyna Łada i Małgorzata Sienicka