Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce

Europejski Dzień Logopedy

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest co roku 6 marca i ma na celu podkreślenie roli logopedów w zapewnianiu wsparcia osobom z trudnościami w komunikowaniu się, mówieniu, słuchaniu oraz połykaniu.

Logopedzi to specjaliści, którzy pomagają pacjentom w rozwoju i usprawnianiu zdolności komunikacyjnych oraz w leczeniu i rehabilitacji zaburzeń mowy. Pracują z osobami w każdym wieku, w tym z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dorosłymi z afazją (utratą zdolności mówienia lub rozumienia języka), a także z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem, chorobami neurologicznymi i innymi schorzeniami, które wpływają na ich zdolność do mówienia i komunikowania się.

Europejski Dzień Logopedy to okazja do uhonorowania pracy logopedów i podkreślenia ich wkładu w poprawę jakości życia osób z zaburzeniami mowy.