Edukacja w działaniu

” Lecz ludzi dobrej woli jest więcej…” Nie może więc być miejsca i zgody na nienawiść wobec drugiego człowieka. Najlepszą ochroną przeciw nienawiści jest edukacja, która uwrażliwia na zło, zagrożenie nietolerancją , uczy młodych ludzi odpowiedzialności za słowo. Zapraszam do…

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2018 roku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na mocy Porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/621 pomiędzy Miastem Ostrołęka a Ministerstwem Edukacji Narodowej pełniła funkcję Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością i realizowała zadania z zakresu administracji…

Posts navigation