Działania Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce prowadzi działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym wzmacniające pożądane zachowania, zapewniając dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Działania pomocowe naszej placówki są wykonywane w formie konsultacji, interwencji kryzysowej oraz badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych.

Zapraszamy do współpracy

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”) działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce zaprasza do współpracy specjalistów z zakresu pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością lub opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Jeżeli posiadasz wykształcenie, doświadczenie w pracy terapeutycznej lub prowadzisz ciekawe…

Kary i konsekwencje w wychowaniu dzieci i młodzieży

W dniu 09.05.2019r. (czwartek) o godz. 16.30-18.00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”: „Kary i konsekwencje w wychowywaniu dzieci i młodzieży”. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli pragnących rozwinąć praktyczne…

Jak rozwijać samodzielność u dzieci, wiarę we własne możliwości…

W dniu 25.04.2019r. (czwartek) o godz. 16.30-18.00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”: „Jak rozwijać samodzielność u dzieci, wiarę we własne możliwości i umiejętność pokonywania trudności”. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, opiekunów, wychowawców…

Posts navigation