Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy (wg stopnia trudności)

PERCEPCJA WZROKOWA jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Percepcja wzrokowa uczestniczy niemal we wszystkich działaniach człowieka. Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii,…

Sprawozdanie ze spotkania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów

W dniu 23 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt.: „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, a także zainteresowanych osób. Prelekcję poprowadzili specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną…

Sprawozdanie ze spotkania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”

W dniu 21.05.2013r w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dotyczące „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”. W spotkaniu uczestniczyli rodzice i opiekunowie dzieci zainteresowanych problematyką wczesnego rozwoju dziecka. Program przygotowanego spotkania przedstawiał się następująco: I część dotyczyła przedstawienia podstawowych…

Posts navigation