Oferta dla rodziców

  • Indywidualne porady dla rodziców dzieci z trudnościami w zakresie rozwoju małej motoryki
  • Konsultacje/porady dla rodziców dotyczące zaburzeń integracji sensorycznej
  • Porady logopedyczne dla rodziców odnośnie zapobiegania wadom wymowy
  • Prelekcje dla rodziców na terenie przedszkoli i szkół – tematyka wg zapotrzebowania
  • Prelekcje dla rodziców z zakresu cyberprzemocy
  • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym prowadzone metodą Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”
  • Udzielanie rodzicom informacji o formach pomocy oferowanej przez poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia  specjalnego i nauczania indywidualnego

Komisarz Kurpik