Oferta dla rodziców

  • Indywidualne porady dla rodziców dzieci z trudnościami w zakresie rozwoju małej motoryki
  • Prelekcje dla rodziców na terenie przedszkoli i szkół – tematyka wg zapotrzebowania
  • Prelekcje dla rodziców wg zapotrzebowania placówek, w tym dotyczące wpływu nowych technologii na rozwój i funkcjonowanie dzieci/uczniów
  • Poradnictwo dla rodziców – wsparcie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży
  • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym prowadzone metodą Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Jak porozumieć się z Nastolatkiem czyli Rodzicu chcesz mieć rację, czy relację?”
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”
  • Dzieci i młodzież w świecie gier komputerowych i internetu, jak rozwijać kompetencje psychospołeczne dziecka – informacje, porady dla rodziców
  • Udzielanie rodzicom informacji o formach pomocy oferowanej przez poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia  specjalnego i nauczania indywidualnego

Komisarz Kurpik