Oferta dla młodzieży

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Indywidualna/grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapia psychologiczna dla młodzieży z problemami emocjonalnymi, szczególnie z doświadczeniami traumatycznymi
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Pewności Siebie
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu psychoprofilaktyki (profilaktyka uzależnień, profilaktyka przeciwdziałania agresji, zachowań ryzykownych, asertywnych)
 • Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu
 • Indywidualne  porady  udzielane  młodzieży w  zakresie wyboru szkoły i zawodu oraz  poszukiwania pracy
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas gimnazjalnych „Czytam ze zrozumieniem”
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu psychoprofilaktyki
 • Grupowe zajęcia rozwijające spostrzegawczość i koncentrację uwagi dla uczniów kl. IV-VI SP

Przyjazna Poradnia z pomysłem