Oferta dla młodzieży

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Indywidualna/grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapia psychologiczna młodzieży, w szczególności w sytuacji związanej z rozwodem rodziców, po traumach (dotyczących zagrożenia życia oraz doświadczeniach przemocy fizycznej i psychicznej), w innych problemach natury emocjonalnej
 • Poradnictwo pedagogiczne dla młodzieży
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania zachowaniom ryzykownym dla młodzieży
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Trening Pewności Siebie dla młodzieży klas Gimnazjum
 • Diagnoza związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu
 • Zajęcia z uczniami „Bezpieczeństwo w sieci i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”
 • Zajęcia z uczniami „Zdrowe zasady i wartości sposobem na przeciwdziałanie przemocy i społecznemu wykluczeniu”
 • Indywidualne  porady  udzielane  młodzieży w  zakresie wyboru szkoły i zawodu oraz  poszukiwania pracy
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas gimnazjalnych „Czytanie ze zrozumieniem”
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu psychoprofilaktyki

Przyjazna Poradnia z pomysłem