Oferta dla dzieci

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza małych dzieci w wieku 0-6 r.ż.
 • Indywidualna/grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Treningi EEG Biofeedback
 • Terapia psychologiczna dzieci, w szczególności w sytuacji związanej z rozwodem rodziców, po traumach (dotyczących zagrożenia życia oraz doświadczeniach przemocy fizycznej i psychicznej), w innych problemach natury emocjonalnej
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (kl. I-III)
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku dla dzieci od 6 r.ż.
 • Grupowe zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Grupowe zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą z elementami terapii ręki
 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci 5-6 letnich
 • Zajęcia z dziećmi „W Krainie zdrowych nawyków”
 • Zajęcia grupowe logopedyczne dla dzieci przedszkolnych wspomagające rozwój mowy „Kwadraciaki”
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu psychoprofilaktyki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Pewności Siebie dla dzieci klas IV-VII
 • Edukacja włączająca. Program dla dzieci w wieku przedszkolnym „Poznaję i akceptuję siebie i innych”

Przyjazna Poradnia z pomysłem