Sprawozdanie ze spotkania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów

W dniu 23 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt.: „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, a także zainteresowanych osób. Prelekcję poprowadzili specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną…

Sprawozdanie ze spotkania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”

W dniu 21.05.2013r w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dotyczące „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”. W spotkaniu uczestniczyli rodzice i opiekunowie dzieci zainteresowanych problematyką wczesnego rozwoju dziecka. Program przygotowanego spotkania przedstawiał się następująco: I część dotyczyła przedstawienia podstawowych…