Działania Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce prowadzi działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym wzmacniające pożądane zachowania, zapewniając dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Działania pomocowe naszej placówki są wykonywane w formie konsultacji, interwencji kryzysowej oraz badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych.

Bezpłatne warsztaty dla małżeństw

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce realizująca misję Placówki Przyjaznej Rodzinie, podkreślająca pozytywną rolę instytucji małżeństwa i rodzicielstwa oraz rodziny jako najlepszego środowiska budowania więzi, wychowania i rozwoju człowieka, wspierająca rodziców w ich funkcjach wychowawczych, promująca wartości rodzinne takie jak miłość, odpowiedzialność,…