Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę

GRAFOMOTORYKA: Grafika – zapis, Motoryka – zdolność wykonywania różnych czynności ruchowych. Symptomy zaburzeń graficznych: Ogólna słaba sprawność ruchowa całego ciała a szczególnie mała sprawność motoryczna rąk. Często towarzyszy niechęć, szybka męczliwość podczas pisania, rysowania, malowania. Zakłócenia funkcji wzrokowych. Dziecko z…

Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy (wg stopnia trudności)

PERCEPCJA WZROKOWA jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Percepcja wzrokowa uczestniczy niemal we wszystkich działaniach człowieka. Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii,…

Sprawozdanie ze spotkania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów

W dniu 23 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt.: „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, a także zainteresowanych osób. Prelekcję poprowadzili specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną…

Posts navigation